PŘÍSTUP VEDENÍ ŠKOLY KE KONFLIKTNÍM SITUACÍM S RODIČI

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Svobodová Zuzana

Abstrakt : Příspěvek se opírá o práce J. Plamínka (především Plamínek, 2012), který chápe konflikt jako faktor, který deekvilibrizuje a destabilizuje systémy, čímž ale zároveň může podněcovat změny v zavedených systémech.

Klíčová slova: konflikt, řešení, komunikace s rodiči

Článek ke stažení [PDF] : PŘÍSTUP VEDENÍ ŠKOLY KE KONFLIKTNÍM SITUACÍM S RODIČI

Title: THE APPROACH OF SCHOOL LEADERS TO CONFLICT SITUATIONS WITH PARENTS

Abstract: The aim of the paper is to identify verbal expressions that lead to the development or elimination of conflicts in communication between the school and the parents of pupils and to describe the attitude of the school management towards these potentially conflicting situations.

Keywords: conflict, solution, communication with parents

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze