ROZHOVORY O ČÍTANÍ A ČITATEĽSTVE SO ŽIAKMI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC

Autoři : Cabanová Mariana, Babiaková Simoneta

Abstrakt : V teoretických východiskách štúdie rozoberiame problematiku rodiaceho sa čitateľstva detí/žiakov a jeho rozvíjania na predprimárnom a primárnomstupni školy.

Klíčová slova: čítanie, čitateľstvo, žiak základnej školy

Článek ke stažení [PDF] : ROZHOVORY O ČÍTANÍ A ČITATEĽSTVE SO ŽIAKMI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Title: INTERVIEWS ON READING AND READING ENTHUSIASM WITH PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOL

Abstract: The study will present the aims, objectives and methodological platformof the scientific project VEGA 1/0455/18 entitled Research And Development Of Reading Enthusiasm With Younger School-Age Learners.

Keywords: reading, reading enthusiasm, pupils of elementary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze