Rozvoj schopnosti kritického myšlení u žáků základní školy

Autor: Urbanovská, E.

Abstrakt: Příspěvek se zabývá účinností aplikace programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který je v české republice realizován od roku 1997. Informuje o cílech programu a o cílech, metodice a dílčích výsledcích výzkumného šetření uskutečněného u žáků druhého stupně vybraných základních škol v moravském regionu.

Abstract: The conference paper concerns with the efficiency of the application of “Reading and writing for critical thinking” program, which is realised in the Czech Republic since 1997. The article informs about the targets of the program, about the objectives, methodology and particular results of the research, which was realised by the pupils in the chosen secondary schools of the Moravian region.

Keywords: reading and writing for critical thinking, pupil, efficiency, teaching, questionnaire research, observation of the teaching

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Rozvoj schopnosti kritického myšlení u žáků základní školy

Diskuze