2005

Výzkum dětských pojetí jako indikátorů realizace mezipředmětových vazeb ve výuce na ZŠ

Autor: Škoda, J. Abstrakt: V příspěvku je popsán výzkum dětských pojetí pěti společných fenoménů, které jsou předmětem učiva přírodovědných předmětů na základní škole. Byl proveden longitudinální výzkum dětských pojetí celkem 180 […]

Výzkum dětských pojetí jako indikátorů realizace mezipředmětových vazeb ve výuce na ZŠ Read More »

Odraz reflexe společenských potřeb a praxe v diplomových pracích studentů sociální pedagogiky na PdF UHK

Autor: Žumárová, M. Abstrakt: Studenti magisterských studijních oboril se sociální pedagogikou v závěrečných diplomových pracích zhodnocují své studium, zkušenosti a praxi. Mnoho z nich reaguje na potřeby praxe nebo zpracovávají a analyzují

Odraz reflexe společenských potřeb a praxe v diplomových pracích studentů sociální pedagogiky na PdF UHK Read More »

Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ

Autor: Vašíček, Z. Abstrakt: Příspěvek informuje o tradiční výuce předmětu na ZUŠ Tišnov a o jeho nově zahájené výuce v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Abstract: This contribution informs about

Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ Read More »