ANAMNESTICKÝ A ZVUKOVÝ DOTAZNÍK JAKO PROSTŘEDEK KE ZJIŠTĚNÍ HUDEBNĚ POSLECHOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A POSTOJŮ STUDENTU OBORU UČITELSTVÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Květoslava FOLPRECHTOVÁ

Abstrakt : Poslech hudby na I. stupni základní školy má v současné době ze všech hudebně výchovných složek nejméně uspokojivou didaktickou úroveň. Jeho častá absence v hodinách hudební výchovy je učiteli zdůvodňována tím, že děti neumějí soustředěně poslouchat „vážnou· hudbu, neboť doma jsou obklopeny hudbou “ lehčích“ žánrů, nebo naopak, že neumějí zpívat, a proto je důležitější věnovat hodiny hudební výchovy pouze zpěvu.

Článek ke stažení [PDF] : ANAMNESTICKÝ A ZVUKOVÝ DOTAZNÍK JAKO PROSTŘEDEK KE ZJIŠTĚNÍ HUDEBNĚ POSLECHOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A POSTOJŮ STUDENTU OBORU UČITELSTVÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze