Znalosti učitelů – nové akční pole pedagogického výzkumu?

Autor: Švec, V. Hrbáčková, K.

Abstrakt: V příspěvku autoři pojednávají o novém akčním poli pedagogického výzkumu – pedagogických znalostech. Podávají přehled přístupů k výzkumu pedagogických znalostí.

Abstract: In the paper the authors deal with about new actionfield of pedagogical research-pedagogical knowledge. They give survey of approaches to the research of pedagogical knowledge.

Keywords: pedagogical knowledge, selfrefiection, research of pedagogical knowledge

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Znalosti učitelů – nové akční pole pedagogického výzkumu?

Diskuze