Akční výzkum uplatňování aktivizujících metod a forem práce ve školní praxi

Autor: Švecová, M. Kropáčková, M.

Abstrakt: Zjištění v obou provedených výzkumech PISA (2000, 2003) dokládají vynikající výsledky finských žáků a také vcelku úspěšné, přesto však za finskými zaostávající výsledky českých žáků.

Abstract: This research focused on implementing activating methods (observation, experiment, fieldwork) and forms of teaching (complex site visits) in the school practice. This research involved teachers of natural sciences and humanities from both elementary and secondary schools.

Keywords: site visit, subjects, secondary education, questionnaire survey

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Akční výzkum uplatňování aktivizujících metod a forem práce ve školní praxi

Diskuze