Odraz reflexe společenských potřeb a praxe v diplomových pracích studentů sociální pedagogiky na PdF UHK

Autor: Žumárová, M.

Abstrakt: Studenti magisterských studijních oboril se sociální pedagogikou v závěrečných diplomových pracích zhodnocují své studium, zkušenosti a praxi. Mnoho z nich reaguje na potřeby praxe nebo zpracovávají a analyzují jim nejbližší nebo méně odborně zpracovanou problematiku.

Abstract: Students of educational branch with social pedagogy assessing their study in graduation diploma theses, experience and practice. Much of them respond to needs practice or working and analyze the nearest or less expertly worked problems.

Keywords: social needs, rejlection, student, diploma thesis

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Odraz reflexe společenských potřeb a praxe v diplomových pracích studentů sociální pedagogiky na PdF UHK

Diskuze