2012

Normalizačná vzdelávacia politika v Československu, historický determinant školských reforiem na Slovensku po roku 1989

Autor: Štefan Porubský Sekce 10: Proměna žáka, učitele a školy v historické perspektivě Abstrakt: Normalizačná politická moc chcela legitimizovať svoju ideológiu a politiku zásadnou modernizáciou školského systému, ktorý mal vytvoriť predpoklady pre dynamizáciu sociálneho a ekonomického

Normalizačná vzdelávacia politika v Československu, historický determinant školských reforiem na Slovensku po roku 1989 Read More »

Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách (1918-1938)

Autor: Michal Šimáně, Jiří Zounek Sekce 10: Proměna žáka, učitele a školy v historické perspektivě Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na zřízení německé obecné menšinové školy v obci Roudníky v soudním okrese Ústí nad Labem. Cílem

Metelkův zákon a jeho uplatnění při zřízení německé obecné menšinové školy v Roudníkách (1918-1938) Read More »

Didaktická transformace cílů a obsahu vymezených kurikulem v oblasti ICT do školních vzdělávacích programů

Autor: Michal Marád Sekce 11: Výzkumy zaměřené na ICT ve vzdělávání v informačním věku Abstrakt: Transformace základní školy přechází k další etapě své realizace. V této souvislosti je vhodné reflektovat v pedagogickém výzkumu její dosavadní

Didaktická transformace cílů a obsahu vymezených kurikulem v oblasti ICT do školních vzdělávacích programů Read More »

Studijní požadavky a časová náročnost vysokoškolského studia – obsahová analýza studijních plánů

Autor: Lenka Dejmalová Sekce 9: Kvalita vysokoškolského vzdělávání a celoživotního učení Abstrakt: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na obsahovou analýzu studijních plánů vybraných vysokoškolských bakalářských programů v rámci připravované dizertační práce v oblasti osobního managementu

Studijní požadavky a časová náročnost vysokoškolského studia – obsahová analýza studijních plánů Read More »