HODNOCENÍ VZDĚLAVACÍCH STANDARDŮ A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Josef MALACH

Abstrakt : V rámci řešení grantového projektu MŠMT ČR “Rozvoj státní správy a samosprávy ve školství ČR” byl řešen také dílčí úkol, zabývající se problematikou vstupu vzdělávacích standardů do škol, jako regulátoru jejich činnosti, jež je podstatnou etapou jejich využívání vedle upřesňování jejich funkcí, zásad jejich tvorby, závaznosti a pravidel či kritérií jejich posuzování.

Článek ke stažení [PDF] : HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH STANDARDŮ A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze