Kongitivní dimenze prekonceptu vztahující se k multimediální sféře na ZŠ

Autor: Školoudík, J.

Abstrakt: Zjištění v obou provedených výzkumech PISA (2000, 2003) dokládají vynikající výsledky finských žáků a také vcelku úspěšné, přesto však za finskými zaostávající výsledky českých žáků.

Abstract: This participal interest in view of the multimedia using at the basic school. This part of education is using by pupils and teachers now. A lot of them can’t explain this problems and they don’t work maximally effective.

Keywords: multimedia sphere,multimedia, interactivity, pre-concept, cognitive dimension

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Kongitivní dimenze prekonceptu vztahující se k multimediální sféře na ZŠ

Diskuze