KVALITATIVNÍ VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH PROCESŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

SEKCE Č. 4: TEORIE A METODA V PEDAGOGICE

Autoři : Hejlová Helena, Tomková Anna

Abstrakt : Společné vzdělávání je spjato se sociálním a hodnotovým cílem – odstranit diskriminaci pro společenství vyznačující se koexistencí rozmanitostí. Škola má být místem vzdělávací podpory pro všechny děti a nabízet všem cestu k úspěchu.

Klíčová slova: kvalitativní výzkum, strukturovaný rozhovor, základní škola,společné vzdělávání

Článek ke stažení [PDF] : KVALITATIVNÍ VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH PROCESŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Title: QUALITATIVE RESEARCH OF EDUCATIONAL PROCESSES AT PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

Abstract: Inclusion in education is aimed at removing of any form of diskrimination to live in society with variety of life styles. In our republic it is a relatively great change and task for schools.

Keywords:  qualitative research, structured interview, primary and secondary school, inclusion education

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze