PRAVIDELNÉ HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER A DALŠÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V KONTEXTU RODIČOVSKÝCH LIMITŮ

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC

Autoři : Mrázek Michal, Basler Jaromír

Abstrakt : Fenomén hraní počítačových her u dětí a dospívajících ovlivňuje směřování vývoje jejich osobnosti v souvislosti s volbou volnočasových aktivit (Király,Demetrovics, 2017).

Klíčová slova: počítačové hry, zájmové aktivity, žáci střední školy, rodičovské limity

Článek ke stažení [PDF] : PRAVIDELNÉ HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER A DALŠÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V KONTEXTU RODIČOVSKÝCH LIMITŮ

Title: REGULAR PLAYING OF COMPUTER GAMES AND OTHER INTEREST ACTIVITIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF PARENTAL RESTRICTIONS

Abstract: The research study was carried out by means of a quantitative questionnaire method. The main objective was to identify the correlation between leisure activities and parental restrictions on playing computer games.

Keywords: computer games, video games, interest activities, secondary school students, parental restrictions

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze