RODINA A ŠKOLA Z POHLEDU ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE: CO JE ŠKOLNÍM ÚSPĚCHEM?

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : lda VIKTOROVÁ

Abstrakt : Jedním z rysů pedagogicko-psychologického výzkumu v současnosti je hledání přiměřeného místa a definování svého poslání. Tento typ výzkumu byl ve svých zadáních a užitích vždycky bližší pedagogice, resp. potřebám školy, tak jak ji definovali ti, kteří za ni mluvili.

Článek ke stažení [PDF] : RODINA A ŠKOLA Z POHLEDU ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE: CO JE ŠKOLNÍM ÚSPĚCHEM?

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze