SPEEDING VE STUDENTSKÉM DOTAZNÍKU PISA 2018: PŘÍPAD ŽÁKŮ PRAŽSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autoři: Martin Boško, Hana Voňková, Ondřej Papajoanu, Angie Moore

Abstrakt : Velmi rychlé časy odpovídání v dotazníku mohou být indikátorem nedbalého odpovídání. V tomto článku analyzujeme časy odpovědí žáků pražských základních škol na žákovský dotazník PISA 2018 a charakteristiky rychle odpovídajících žáků (speeders). Rychle odpovídající žáci mají nižší hodnoty některých socio-ekonomických indexů, jako je například index kulturního bohatství rodiny (CULTPOS) a index domácích vzdělávacích zdrojů (HEDRES), a také horší výsledky v PISA testech.

Klíčová slova: čas na odpovídání, pražské základní školy, PISA 2018, žákovský dotazník, speeding

Článek ke stažení [PDF]

Title: SPEEDING IN THE PISA 2018 STUDENT QUESTIONNAIRE: A CASE OF PRAGUE BASIC SCHOOL STUDENTS

Abstract: Very fast response times in a questionnaire can be an indicator of careless responding. In this paper, we analyse response times of Prague basic school students on the PISA 2018 student questionnaire and the characteristics of fast- responding students (speeders). Fast responding students have lower values in some socio-economic indices, such as the cultural possessions index (CULTPOS) and home educational resources index (HEDRES), and perform worse on the PISA tests.

Keywords: response time, Prague basic schools, PISA 2018, student questionnaire, speeding

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze