SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Hána David, Řezníčková Dana, Marada Miroslav

Abstrakt : Tento příspěvek si klade za cíl představit společenskou relevanci zeměpisua geografie pomocí sledování jejich percepce širokou věřejností a jejich srovnání s dalšími předměty vzdělávání i obory vědecké práce.

Klíčová slova: společenská relevance; percepce oboru; geografie; Česko

Článek ke stažení [PDF] : SPOLEČENSKÁ RELEVANCE A PERCEPCE ZEMĚPISU A GEOGRAFIE V ČESKU

Title: SOCIAL RELEVANCE AND PERCEPTION OF GEOGRAPHY IN CZECHIA

Abstract: Social relevance of a school subject or scientific field is a concept pointing to their position in the curriculum, the scientific system or their perception by public.

Keywords: social relevance; field perception; geography; Czechia

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze