SROVNÁNÍ MODELŮ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH ZÁPADNÍ EVROPY

III. VÝZKUMY UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Autoři : Stanislav NAVRÁTIL, Otakar FLEISCHMANN, Vladislava HEŘMANOVÁ, Karel KLIMEŠ

Abstrakt : Současným aktuálním námětem diskusí v České republice v oblasti výchovy a vzdělávání je transformace výchovně vzdělávací soustavy. Návrhy na transformaci výchovně vzdělávacího systému, i ty nejadekvátnější, však byly, jsou a budou pouze projekční rovinou kvalitativních změn, jejíž realizace je prioritně závislá na učitelích , žácích, rodičích a ekonomických podmínkách společnosti.

Článek ke stažení [PDF] : SROVNÁNÍ MODELŮ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH ZÁPADNÍ EVROPY

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze