STAV A ÚKOL V PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE A POSLÁNÍ ČESKÉ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

I. ORGANIZACE A METODOLOGIE PEOAGOGICKEHO VÝZKUMU

Autor : Jan PRŮCHA

Abstrakt : Hned na začátku nutno říci , že tento příspěvek je zaměřen nikoli na teoretické problémy, nýbrž na věci praktické: Mluvím-li o pedagogickém výzkumu, chápu jej jako celistvý systém. Ten v sobě zahrnuje nejen „teoretickou složku“(výzkumná témata, explanace, metodologický aparát, výsledky bádání, ale také „praktickou složku“ (organizační a personální zajištění výzkumné činnosti, publikační a jinou produkci výzkumu, informatické služby pro tento výzkum, finanční a materiálové vybavení výzkumu aj.).

Článek ke stažení [PDF] : STAV A ÚKOL V PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE A POSLÁNÍ ČESKÉ ASOCIACE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze