STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ JAKO NOVÝ ASPEKT VZTAHU MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODINY

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autoři: Majerčíková Jana, Liška Petr

Abstrakt : Již 20 let mají rozcházející se rodiče v ČR možnost dohodnout se na střídavé péčio dítě. Jedná se o formu porozvodového uspořádání péče o nezletilé dítě, v rámci které má být veškerá péče a výchova dítěte rozložena mezi oba rodiče.

Klíčová slova: střídavá péče o dítě, vztah mateřské školy a rodiny, zkušenosti učitelů

Článek ke stažení [PDF] : STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ JAKO NOVÝ ASPEKT VZTAHU MATEŘSKÉ ŠKOLY A RODINY

Title: JOINT CUSTODY AS THE NEW ASPECT OF PRESCHOOL-FAMILY RELATIONSHIP

Abstract: The aim of this paper is to reveal the opinions and experience of teachers with a child in joint custody and to describe the characteristics of the cooperation with its parents in the setting of preschool education.

Keywords: joint custody, nursery school-family relationship, teacher experience

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze