VĚDĚT JAK ZACHÁZET S KLIMATEM VE TŘÍDĚ

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : Miroslav KLUSÁK

Abstrakt : Následující text má charakter dílčí průběžné zprávy z terénního výzkumu. S Pražskou skupinou školní etnografie autor sdílí zájem o vhled do života školy z perspektivy jeho aktérů – především učitelů a žáků. V rámci tohoto společného zájmu se pak zvláště věnuje problematice klimatu ve třídě a jeho sociokulturní konstrukci.

Článek ke stažení [PDF] : VĚDĚT JAK ZACHÁZET S KLIMATEM VE TŘÍDĚ

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze