VLIV TANDEMOVÉ VÝUKY NA PROFESNÍ ROZVOJ VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ A UČITELŮ FAKULTNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autoři : Jana Poche Kargerová, Petra Vallin

Abstrakt:
V rámci tohoto příspěvku bude nejprve prezentován model tandemové výuky, který je realizován na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v rámci programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Poté představíme výsledky výzkumu zaměřujícího se na tandemovou výuku z pohledu obou aktérů, kteří se do výuky zapojují, tedy vysokoškolských pedagogů a učitelů ze základních škol. Výsledky ukazují, že pedagogové skrze spolupráci profesně rostou v několika oblastech a současně chápou tuto spolupráci jako prevenci vyhoření.

Klíčová slova:

Článek ke stažení [PDF] 

Title
THE INFLUENCE OF CO-TEACHING ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY LECTURERS AND FACULTY SCHOOL TEACHERS

Abstract
Firstly, a co-teaching model that has been adopted at the Faculty of Education, Charles University in Prague will be introduced. Then, we will present results of qualitative research that explored perspectives of university lecturers and faculty school teacher on co-teaching and cooperation in general. Results show that both groups of respondents who were involved in co-teaching develop a wide range of professional competences. Respondents also claimed that co-teach- ing contributes to the prevention of burnout.

Keywords

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze