VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O ANALÝZE KVANTITATIVNÍCH DAT A BÁLI JSTE SE NA TO ZEPTAT

Autor: Petr Soukup

Abstrakt: Cílem semináře je zodpovědět doktorandům (a nejen jim) všetečné otázky ohledně zpracování jejich kvantitativních dat, případě i otázky k designu kvantitativních studií a plánované velikosti výběrů. Seminář nejdříve představí některé základní principy (design, velikost výběru a plán statistického zpracování dat). Poté budou s účastníky probírány jejich konkrétní dotazy, které společně s daty zašlou minimálně čtyři týdny před konáním semináře. V případě, že dotazů bude mnoho, vyhrazuje si lektor právo některé dotazy nezodpovědět (vybírány budou přednostně dotazy s širší mírou uplatnění oproti zcela specifickým). Samozřejmě na semináři bude možnost klást jakékoli otázky ke zpracování kvantitativních dat i v průběhu reakcí na probírané problémy. V návaznosti na seminář je poté možné s lektorem semináře dohodnout i následnou diskusi finálního řešení datových analýz (skrze mail či Skype). Typické otázky, které lze očekávat: • Jaké statistické techniky mohu použít pro vyhodnocení své výzkumné otázky? • Jaké statistické techniky mohu použít pro svá data (pro konkrétní design, typ výběru apod.)? • Jak interpretovat získané výsledky? • Mohu použít jinou (lepší) statistickou techniku pro svá data? • Musím upravit data před provedením analýzy? • Jak si mám připravit proměnné pro své datové analýzy?

Článek ke stažení [PDF]