Výzkum dětských pojetí jako indikátorů realizace mezipředmětových vazeb ve výuce na ZŠ

Autor: Škoda, J.

Abstrakt: V příspěvku je popsán výzkum dětských pojetí pěti společných fenoménů, které jsou předmětem učiva přírodovědných předmětů na základní škole. Byl proveden longitudinální výzkum dětských pojetí celkem 180 respondentů na úrovni 5., 7. a 9. ročníku.

Abstract: The research of children ‘s conceptions of jive common phenomena, which are subject matters of science at elementary school, is described in this contribution. The longitudinal research of children s conceptions of total 180 respondents on level of the 5th, 7th and 9th grade was realised.

Keywords: childrens conceptions, science, interdisciplinary relations, elementary school

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Výzkum dětských pojetí jako indikátorů realizace mezipředmětových vazeb ve výuce na ZŠ

Diskuze