AUTONOMNÍ A HETERONOMNÍ HODNOCENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ V DIALOGU MEZI PROVÁZEJÍCÍM UČITELEM A STUDENTEM

SEKCE Č. 7: UČITELÉ A JINÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Autoři : Kratochvílová Jana, Horká Hana

Abstrakt : Příspěvek se zaměřuje na otázky funkčního propojování teoretických znalostí o výuce se zkušenostním učením na pedagogických praxích. Navazujeme nastaronové diskuse o redukci „napětí“ mezi teorií a praxí v přípravě učitelů, které vedou k různým návrhům řešení, např. k přijetí konceptu duálních epistemologií (Russel, 2017 a Martin, 2017), k vytváření „příležitosti k učení“(Sharon Feiman-Nemser a Margret Buchmann,1987) ve vzájemné spolupráci vysokoškolských a provázejících učitelů.

Klíčová slova: autonomní a heteronomní hodnocení; profesní kompetence; provázející učitel; reflektivní model

Článek ke stažení [PDF] : AUTONOMNÍ A HETERONOMNÍ HODNOCENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ V DIALOGU MEZI PROVÁZEJÍCÍM UČITELEM A STUDENTEM

Title: AUTONOMOUS AND HETERONOMOUS ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN A DIALOGUE BETWEEN THE MENTOR TEACHER AND THE STUDENT

Abstract: The paper focuses on the issues of functional interconnection of theoretical knowledge about teaching with experiential learning during teaching practicum.

Keywords: autonomous and heteronomous assessment; professional competence, mentor teacher, reflective model

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze