AKTUÁLNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU ŘÍZENÍ TŘÍDY

ABSTRAKTY K SYMPOZIÍM – SYMPOZIUM 1

STRATEGIE ŘÍZENÍ TŘÍDY (STUDENTY UČITELSTVÍ A JEJICH PROVÁZEJÍCÍMI UČITELI)

Autor : Lukas Josef

Abstrakt : Příspěvek se zabývá shrnutím poznatků ke konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro učení v edukačním procesu, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků.

Klíčová slova:  management třídy, řízení třídy, behaviorismus, humanismus, učitel, vztah učitele a žáků

Článek ke stažení [PDF] : AKTUÁLNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU ŘÍZENÍ TŘÍDY

Title: CURRENT VIEW ON CLASSROOM MANAGEMENT

Abstract: The contribution is conceived as an overview of contemporary theories concerning class management. Classroom management can be seen as a teacher’s handled differentiated, (predominantly) conscious creation of conditions for learning and facilitating the learning process and evaluating its progress and results.

Keywords: cllassroom management, behaviorism, humanism, teacher, student–teacher relationships

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze