BARIÉRY VE SLOŽENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z POHLEDU NEÚSPĚŠNÝCH MATURANTŮ

Autoři: Miroslava Dvořáková, Václav Vydra, Tereza Vengřinová

Abstrakt: Maturitní zkouška, která má umožnit vstup jedinců na pracovní trh nebo do terciárního vzdělávání a zaručovat tak určitou úroveň znalostí, se ukazuje být pro některé z maturantů opakovaně nedosažitelná. Respondenti vypovídají, že na konkrétní střední školu nastoupili právě s vidinou závěrečného certifikátu (maturity). I proto se k jednotlivým pokusům stále vracejí, avšak jsou u zkoušky opakovaně neúspěšní. Z toho důvodu si příspěvek klade za cíl představit zma‑ pované bariéry, které neúspěšní maturanti identifikovali v souvislosti s jejich opakovaným neúspěchem.

Klíčová slova: bariéry ve vzdělávání, opakovaný neúspěch, maturitní zkouška, neúspěšný maturant

Článek ke stažení [PDF]

Title: BARRIERS TO PASSING THE SECONDARY SCHOOL LEAVING EXAMINATION FROM THE PERSPECTIVE OF STUDENTS WHO FAILED

Abstract: The graduation exam [matura], which enables individuals to enter the labour market or tertiary education and thus guarantee a certain level of knowledge, is proving to be unattainable for some graduates. Our research respondents say that they started a concrete high school because of the possibility to achieve the final certificate (upper secondary school diploma). That is the reason they keep trying to pass the matura exam, although they fail repeatedly. Based on this fact, the paper aims to present a typology of mapped barriers, which the unsuccessful graduates identified and connected to their repeated failure.

Keywords: barriers in education, repeated failure, matura exam, school ‑leaving examination, unsuccessful graduate

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze