ČESKA VERZE DOTAZNÍKU LSI ZJIŠŤUJÍCÍHO STYLY UČENÍ U ŽAKŮ ZAKLADNÍCH ŠKOL

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autoři : Jiří MAREŠ, Hana SKALSKÁ

Abstrakt : Psychologové i pedagogové se dlouhodobě zabývají otázkou, které proměnné rozhodujícím způsobem ovlivňují průběh a výsledky žákova učení. Odpovědi na tuto otázku se během let měnily podle toho, jak probíhal výzkum lidského učení a podle toho, jakou koncepci výchovy a vzdělávání autoři zastávali.

Článek ke stažení [PDF] : ČESKA VERZE DOTAZNÍKU LSI ZJIŠŤUJÍCÍHO STYLY UČENÍ U ŽAKŮ ZAKLADNÍCH ŠKOL

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze