FRONTA SE BLÍŽÍ: POSLEDNÍ ŠKOLNÍ ROK V PROTEKTORÁTNÍM ZLÍNĚ

Autoři : Tereza Kolumber

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na problematiku výuky ve specifických podmínkách posledního školního roku druhé světové války. Cílem je popsat organizaci výuky a školního roku 1944/45 na příkladu Průmyslové školy ve Zlíně. Snaha o udržení běžného školního roku je v důsledku blížící se fronty konfrontována s citelnými zásahy, které přinášejí zákopové práce, hrozby leteckých náletů, zákazy shro- mažďování a zábor školních budov pro vojenské účely.

Článek ke stažení [PDF] 

Title
THE FRONT IS COMING: THE LAST SCHOOL YEAR IN PROTECTORATE ZLÍN

Abstract
This paper focuses on education in the specific conditions of the last school year of World War II. The aim is to describe the organisation of education and the 1944/45 school year by focusing on the example of the Industrial School in Zlín. As a result of the approaching front, the effort to maintain a normal school year is confronted with tangible interferences brought about by the building of trenches, threats of air raids, bans on gatherings, and the occupation of school buildings for military purposes.

Keywords
protectorate, World War II, school restrictions, industrial school

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze