HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU

SEKCE Č. 5: VYCHOVÁVANÝ A VZDĚLÁVANÝ JEDINEC

Autor : Černá Libuše

Abstrakt : Na hudební vzdělávání je nahlíženo z různých hledisek, jsou řešeny např. kurikulum hudební výchovy v primárním a sekundárním vzdělávání, teoretická východiska hudební výchovy, koncepce hudební výchovy v evropském kontextu, pregraduální příprava učitelů hudební výchovy aj.

Klíčová slova: hudební vzdělávání, učitel hudební výchovy, kutikulární dokumenty

Článek ke stažení [PDF] : HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOBY JEHO UKONČOVÁNÍ NA VŠEOBECNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, V POLSKU A NA SLOVENSKU

Title: MUSIC EDUCATION AND POSSIBLE WAYS OF ITS TERMINATION AT GENERAL SECONDARY SCHOOLS IN CZECH REPUBLIC,POLAND AND SLOVAKIA

Abstract: This contribution is concerned with Music Education at general high schools in the Czech Republic, Slovakia and Poland. The main research problem of the study wants to point out is the need and benefits of Music Education inthe context of the general high school systems.

Keywords: musical education, music teacher, education programmes

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze