INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autoři: Jůvová Alena, Chudý Štefan

Abstrakt : V přehledové studii se budeme zabývat současným pojetím sociální pedagogiky jako disciplíny se širokým potenciálem k řešení aktuálních společenských problémů,které často vyžadují přístup založený na interdisciplinárním transferu poznatků a využití strategií týmové spolupráce.

Klíčová slova: interdisciplinarita, sociální pedagogika, diskurz, paradigma sociální pedagogiky

Článek ke stažení [PDF] : INTERDISCIPLINÁRNÍ PODSTATA A SOUČASNÉ DISKURZY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Title: INTERDISCIPLINARY CONTENT AND CONTEMPORARY DISCOURSES OF SOCIAL PEDAGOGY

Abstract: The interdisciplinarity of social pedagogy is determined by its focus, which requires a holistic piont of view (theory) and individual approach of a reflective practitioner (application – practice).

Keywords: interdisciplinarity, social pedagogues, discourse, social pedagogues paradigm

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze