MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Bohumil SVOBODA

Abstrakt : Je sice známo, že k rizikovým faktorům pro udržení dobrého zdraví patří výrazně i nízká pohybová aktivita, ale přesto velmi často dále jen přestupujeme z jednoho kontejneru do druhého.

Článek ke stažení [PDF] : MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze