NOVÁ VZDĚLÁVACÍ POMŮCKA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ – CONCEPT CARTOONS JAKO REPREZENTACE PRAXE

SEKCE Č. 1: TRANSDISCIPLINARITA V PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH

Autor: Samková Libuše

Abstrakt : V příspěvku představím vzdělávací pomůcku zvanou Concept Cartoons a své pětileté zkušenosti s jejím inovativním využitím v přípravě budoucích učitelů.

Klíčová slova: Concept Cartoons; didaktické znalosti obsahu; reprezentace praxe; vzdělávání budoucích učitelů

Článek ke stažení [PDF] : NOVÁ VZDĚLÁVACÍ POMŮCKA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ – CONCEPT CARTOONS JAKO REPREZENTACE PRAXE

Title: A NOVEL EDUCATIONAL TOOL IN FUTURE TEACHERS’ PREPARATION – CONCEPT CARTOONS AS A REPRESENTATION OF PRACTICE

Abstract: The contribution will present an educational tool Concept Cartoons and my 5-year experience with the tool in future teachers’ preparation. I employed the tool in a novelty role as a representation of practice, and used it for investigating (pedagogical) content knowledge of future teachers

Keywords: Concept Cartoons; pedagogical content knowledge; representation of practice; future teachers

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze