PODPORA A MĚŘENÍ WELL-BEINGU ŽÁKŮ NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Autoři
Marek Bula

Abstrakt
Podpora well-beingu ve vzdělávání není v českém kontextu oblast, na kterou by byl tradičně kladen důraz (Janštová & Slezáčková, 2018), na což reaguje na příklad projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+. Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat realizaci a měření úspěšných na důkazech založených preventivních programů na podporu well-beingu na základních školách a tím přispět k tvorbě jejich aplikačního rámce v ČR.

Klíčová slova
well-being, vzdělávací výsledky, adolescenti, preventivní programy

Článek ke stažení [PDF]

Title
PROMOTION AND MEASUREMENT OF WELL-BEING OF PUPILS UPPER-PRIMARY SCHOOLS

Abstract
Promotion of well-being in education has not yet been emphasised in the Czech context (Janštová & Slezáčková, 2018). The aim of this paper is to characterise the implementation and measurement of successful foreign evidence-based prevention programmes for promoting well-being in primary schools and thus contribute to the development of their application framework in the Czech Republic.

Keywords
well-being, adolescents, prevention programs, educational outcomes

Diskuze