SOUČASNÝ PEDAGOGICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ VÝZKUM NADÁNÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Lenka HŘÍBKOVÁ

Abstrakt : Existuje více způsobů jak analyzovat současný stav psychologických a pedagogických výzkumů v oblasti nadání a talentu. Je možné se opírat např.o rešerše z odborných časopisů, využít informací získaných v průběhu interviews experty nebo analyzovat situaci na základě studia nových knih věnovaných dané problematice.

Článek ke stažení [PDF] : SOUČASNÝ PEDAGOGICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ VÝZKUM NADÁNÍ V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze