TESTOVÁNÍ POSLECHOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Marta PANUŠOVÁ

Abstrakt : Na PedF ZČU v Plzni byla při výuce fonetiky německého jazyka podrobena výzkumu úroveň poslechových dovedností posluchačů, kteří studují němčinu pro 2. st. ZŠ a pro gymnázia.

Článek ke stažení [PDF] : TESTOVÁNÍ POSLECHOVÝCH DOVEDNOSTÍ VE VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze