VÝZKUM VE SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGICE A JEHO FUNKCE V TRANSFORMACI VZDĚLÁNÍ

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Eliška WALTEROVÁ

Abstrakt : Výzkum ve srovnávací a mezinárodní pedagogice u nás patřil v posledních desetíletích spíše k deficitní a málo rozvijené oblasti (J. Průcha, 1990), a to v obou směrech své orientace:

a) ve zprostředkování a analýze zahraniční situace;

b) v našich vstupech do mezinárodního kontextu (E. Walterová, 1992).

Článek ke stažení [PDF] : VÝZKUM VE SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGICE A JEHO FUNKCE V TRANSFORMACI VZDĚLÁNÍ

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze