DOTAZNÍK VNITŘNÍ MOTIVACE

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : P. JANSA – B. SVOBODA – T. PERIČ

Abstrakt : Dotazník VNITŘNÍ MOTIVACE byl zkonstruován pro mládež 15-17 letou v kontextu tělovýchovné a sportovní činnosti s určujícími faktory rozvijejících tendencí (cílevědomost, výkon a spolehlivost) a brzdících tendencí (pohodlnost, nesoustředěnost a vyhýbání se riziku). Na základě faktorové analýzy byly předběžně stanoveny faktory vyššího řádu pro tendence rozvijející VÝKONNOST a ODPOVĚDNOST, pro tendence tlumící PASIVITA a LEHKOMYSLNOST.

Článek ke stažení [PDF] : DOTAZNÍK VNITŘNÍ MOTIVACE

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze