FAKTORY SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM ALTERNATIVNÍHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU V REFLEXI UČITELŮ

SEKCE Č. 3: CÍLE A OBSAH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Autor: Simonová Jaroslava

Abstrakt : Cílem příspěvku je představit výsledky výzkumného šetření zaměřeného navnímání procesu tvorby alternativního školního vzdělávacího programu (ŠVP)učiteli čtyřletého gymnázia.

Klíčová slova: kurikulum, reforma vzdělávání, ŠVP

Článek ke stažení [PDF] : FAKTORY SOUVISEJÍCÍ S VÝVOJEM ALTERNATIVNÍHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU V REFLEXI UČITELŮ

Title:  TEACHERS’ REFLECTION OF FACTORS CONNECTED WITH THE DEVELOPMENT OF THE NEW INNOVATIVE SCHOOL-BASED CURRICULUM IN FOUR-YEAR GYMNASIA

Abstract: The paper describes the process of the voluntary change of the curriculum in the public general upper secondary school. The research addressed two main questions: What key factors influenced the development of the school–based curriculum?

Keywords: curriculum, educational change, school-based curriculum development(SBCD)

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze