K PŘÍNOSU ETNOGRAFICKÉ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU A PRAXI

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : lva PÝCHOVÁ

Abstrakt : Etnografická metoda výzkumu se dostává v současné době do popředí v souvislosti s potřebami vědecké teorie i praxe trpícími určitou odosobněností, obecností a bezkontextovou objektivností a vyplývajícími z kvantitativnlho, technického hodnocení reality.

Článek ke stažení [PDF] : K PŘÍNOSU ETNOGRAFICKÉ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU A PRAXI

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze