KLIMA UČITELSKÝCH SBORŮ ZŠ: VÝSLEDKY OPAKOVANÉHO ŠETŘENÍ

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autoři: Urbánek Petr, Picek Jan, Rozkovcová Andrea, Picková Helena, Novotová Jitka, Jursová Jitka

Abstrakt : Sociální klima je v různých organizacích, jejichž fungování je založeno zejménana lidském potenciálu, považováno za významný fenomén, který může v důsledku determinovat i výkonové efekty organizace.

Klíčová slova: základní škola, sociální klima učitelského sboru, dotazník OCDQ-RS; opakované šetření

Článek ke stažení [PDF] : KLIMA UČITELSKÝCH SBORŮ ZŠ: VÝSLEDKY OPAKOVANÉHO ŠETŘENÍ

Title: THE SOCIAL CLIMATE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS: REPEATED SURVEY RESULTS

Abstract: The article deals with measuring teaching staff social climate in Czech primary schools (elementary and lower-secondary levels) (N = 125).Two measurements were conducted on a randomly selected sample within two years (2016 and 2018) using OCDQ-RS questionnaire administered in terrain with the aim to increase anonymity level and ensure a sufficient questionnaire return.

Keywords: primary school; Teaching Staff Social Climate; OCDQ-RS questionnaire; Repeated Measures Design

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze