MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY V BAVORSKÝCH A ČESKÝCH OSNOVÁCH PRO GYMNÁZIA

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Věra JEŽKOVÁ

Abstrakt : Charakteristickým rysem současného vývoje v oblasti kurikula v zahraničí je komplexní pojímání výchovně vzdělávacích cílů, tendence k integraci vyučovacích předmětů, respektování potřeb žáka a podporování jeho rozvoje. Příkladem progresívní realizace této tendence v kurikulárních materiálech mohou být nové bavorské osnovy pro gymnázium.

Článek ke stažení [PDF] : MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY V BAVORSKÝCH A ČESKÝCH OSNOVÁCH PRO GYMNÁZIA

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze