MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU A PEDAGOGICKÉHO MĚŘENÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH (VŠT)

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Rudolf GREPL

Abstrakt : Příspěvek si v prvé části stručně všímá postavení matematiky na vysokých školách technických (dále VŠT), jejího místa v systému výuky na VŠT, úrovně připravenosti studentů ze středních škol, přechodu ze střední školy na školu vysokou, problematiky současných učebních programů matematiky, otázek metod výuky matematiky, postavení učitele v procesu výuky a způsobů kontroly studia, hodnocení a měření výkonu studentů během studia a celkového hodnocení studia.

Článek ke stažení [PDF] : MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU A PEDAGOGICKÉHO MĚŘENÍ PŘI VÝUCE MATEMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH TECHNICKÝCH (VŠT)

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze