MOŽNOSTI VYUŽITÍ Q-METODOLOGIE V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

V. PROBLÉMY EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ

Autor : Miroslav CHRÁSKA

Abstrakt : Q- metodologie je jedním z nadějných systémů měření, který může pomoci pedagogice zejména při odhalování nových vztahů a při vyslovování nových,vědecky podložených hypotéz.

Článek ke stažení [PDF] : MOŽNOSTI VYUŽITÍ Q-METODOLOGIE V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze