NOVÉ TRENDY V TVORBĚ A HODNOCENÍ UČEBNIC

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autoři : Věra MARTINKOVÁ- Miroslava VÁŇOVÁ

Abstrakt : Referát vycházel z grantového úkolu MŠMT ČR Tvorba učebnic. Pro Výzkum v tomto úkolu bylo užito zejména primárních a sekundárních materiálů z oblasti tvorby učebnic, z oblasti decizní sféry a dalších korespondujících oblastí (vydavatelské, polygrafické apod.). Vlastní výzkum probíhal paralelně ve dvou vzájemně se prolínajících rovinách: v rovině teoretické a praktické.

Článek ke stažení [PDF] : NOVÉ TRENDY V TVORBĚ A HODNOCENÍ UČEBNIC

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze