SOCIÁLNÍ FUNGOVÁNÍ A ORGANIZACE APLIKOVANÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

II. VÝZKUMY ŽÁKA A UČENÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Autor : Naděžda FIBICHOVÁ

Abstrakt : Oprávněnost aplikovaného pedagogického výzkumu v současné praxi a potřeba jeho napojenosti na co nejširší pole zájemců o poznání, které výzkum nabízí. Utváření sociálních vazeb aplikovaného výzkumu, čelících jeho izolaci a samoúčelnosti na jedné straně, formulace jeho úkolů a využití výsledků školskými pracovníky a zainteresovanou veřejností ve školské praxi na straně druhé.

Článek ke stažení [PDF] : SOCIÁLNÍ FUNGOVÁNÍ A ORGANIZACE APLIKOVANÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze