SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ U NÁS A V ZAHRANIČÍ

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Miloš STANĚK

Abstrakt : Výchova a vzdělání jsou neodmyslitelnou konstitutivní součástí společenského systému a plní v něm řadu funkcí. Na druhé straně společenský systém a společnost jako celek ovlivňují vstupy, proces a výstupy edukačního procesu do té míry, že – uvažujeme-li o minulosti, přítomnosti či budoucnosti výchovy a vzdělání – musíme mít stále na zřeteli společenské souvislosti, v nichž se daný vzdělávací systém nachází, musíme edukaci chápat jako součást konkrétní historické společnosti.

Článek ke stažení [PDF] : SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ U NÁS A V ZAHRANIČÍ

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze