SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉHO A PAPÍROVÉHO DOTAZNÍKU KLIMA UČITELSKÉHO SBORU

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autor: Součková Monika

Abstrakt : Dotazník Klima učitelského sboru (dále jen dotazník KUS) měří klima učitelského sboru v pěti dimenzích: podpora sboru vedením školy, pevnost vedení školy, angažovanost učitelů, frustrace učitelů a přátelské vztahy ve sboru.

Klíčová slova: učitelský sbor, sociální klima učitelského sboru, dotazník KUS, elektronický dotazník

Článek ke stažení [PDF] : SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉHO A PAPÍROVÉHO DOTAZNÍKU KLIMA UČITELSKÉHO SBORU

Title: COMPARISON OF THE RESULTS OF THE ELECTRONIC AND PAPER QUESTIONNAIRE ON SOCIAL CLIMATE OF TEACHING STAFF

Abstract: The aim of the contribution is to compare the results of the same questionnaire administered in the electronic as well as paper form. The questionis whether the results of the electronic questionnaire and the paper one are different.

Keywords: teaching staff, social climate of teaching staff, KUS questionnaire, electronic questionnaire

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze