Výzva pro účastníky konference

Zveme účastníky k zaslání abstraktů plánovaných příspěvků výzkumného nebo metodologického charakteru na konferenci. Abstrakt musí obsahovat název, jména autorů, teoretický rámec, metodologii, výsledky, diskusi a bibliografii v českém jazyce. Dále název, klíčová slova a abstrakt (v anglickém jazyce). Vše v rozsahu 3600 až 4500 znaků. Všechny přijaté abstrakty budou uveřejněny v elektronickém sborníku abstraktů, který bude mít přiděleno ISBN. Sborník abstraktů mohou autoři textů vůči IS VaVaI vykazovat jako výsledek typu D (nikoliv však pro GA ČR), sborník článků nebude zařazen do databáze WoS/Scopus.

Účastníci bez aktivního vystoupení se hlásí přímo organizačnímu výboru emailem: konference@capv.cz.

Zpět na hlavní stránku konference