JAK MŮŽE ŠKOLA OVLIVNIT VYUŽÍVÁNÍ SOUKROMÉHO DOUČOVÁNÍ SVÝMI ŽÁKY?

SEKCE Č. 2: TEORIE A PRAXE FUNGOVÁNÍ VÝCHOVNÝCHA VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

Autoři: Šťastný Vít, Walterová Eliška

Abstrakt : Soukromé doučování (angl. private supplementary tutoring) je globální fenomén, který je někdy pro svoji provázanost s formálním vzdělávacím systémem v odborné literatuře označován jako stínové vzdělávání či dokonce stínový vzdělávací systém (Bray, 2009).

Klíčová slova: soukromé doučování, stínové vzdělávání, škola, přehledová studie

Článek ke stažení [PDF] : JAK MŮŽE ŠKOLA OVLIVNIT VYUŽÍVÁNÍ SOUKROMÉHO DOUČOVÁNÍ SVÝMI ŽÁKY?

Title: HOW CAN THE SCHOOL INFLUENCE THE USE OF PRIVATE SUPPLEMENTARY TUTORING BY ITS PUPILS?

Abstract: The contribution presents the results of a review study focused onthe relationships between mainstream and shadow education (the term denotes the phenomenon of private supplementary tutoring, that is, the tutoring inacademic school subjects provided for a fee and in addition to regular school instruction).

Keywords: private supplementary tutoring, shadow education, school, review study

Download the article in English [PDF]: Not available

Diskuze