K ZAHRANIČNÍM ZKUŠENOSTEM V OBLASTI VÝCHOVY Z HLEDISKA SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKY

IV. SROVNÁVACÍ A MEZINÁRODNÍ PEDAGOGIKA

Autor : Karel RÝDL

Abstrakt : Již více jak tři roky jsou vytvářeny s různou intenzitou podmínky pro život české společnosti v demokratických politických podmínkách řízení, umožňujících realizování liberálního modelu pluralitně světonázorově orientované společnosti , v níž jsou základní občanská práva každého jedince přinejmenším garantována a uznávána.

Článek ke stažení [PDF] : K ZAHRANIČNÍM ZKUŠENOSTEM V OBLASTI VÝCHOVY Z HLEDISKA SROVNÁVACÍ PEDAGOGIKY

Download the article in English [PDF]: Not availabe 

Diskuze